Skip to content

Rodzicu Ty Decydujesz

Start / Rodzicu Ty Decydujesz

„Rodzicu, Ty decydujesz”

Kampania społeczna „Rodzicu, Ty decydujesz” powstała z myślą o Rodzicach i ich dzieciach. Założeniem jest podjęcie szerokiej akcji informacyjnej dotyczącej problemów, które nurtują Rodzica zwłaszcza w pierwszych latach życia. Naszymi odbiorcami mają być zarówno Rodzice dzieci:

  • z grup ryzyka, np.: wcześniaków,
  • urodzonych przez cesarskie cięcie,
  • dzieci, które w życiu płodowym napotkały wraz z mamami na komplikacje, które pociągały za sobą farmakoterapię kobiet w ciąży,
  • dzieci z ciąż obciążonych, czy porodów z komplikacjami,
  • dzieci, których Rodzice mają potrzebę pytać prawidłowy rozwój.

Wychodzimy z założenia, że Rodzic nie musi być specjalistą, nie musi mieć wiedzy na temat prawidłowego rozwoju dziecka, czy też ewentualnych opóźnień, czy trudności, na jakie może napotkać jego dziecko.

Promujemy ideę wczesnej diagnozy z uwagi na fakt, iż okres pierwszych lat życia jest najbardziej skokowy w rozwoju, a mózg wykazuje największą neuroplastyczność stąd wczesna stymulacja daje bardzo dobre efekty. Dziecko ma szansę na  wyrównanie deficytów.

Jesteśmy także promotorami wczesnej terapii, która ma dać dziecku, ale także rodzinie potrzebne wsparcie w procesie rozwoju. Do kampanii zapraszamy lekarzy pediatrów, szpitale, a zwłaszcza oddziały neonatoligii, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, ale także włodarzy miast. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą, aby plakat zawisnął w ich ośrodkach do kontaktu z nami.

Dla  wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani naszą akcją profilaktyczną bezpłatnie przekażemy plakaty informacyjne na temat: Kroków milowych, jakie musi osiągnąć dziecko w 1 roku życia, ale także symptomów, które mogą świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej, czy autyzmie.  Ten ostatni plakat ma związek z Programem 3R, który daje rodzicom możliwość bezpłatnego kontaktu za pomocą platformy internetowej oraz uzyskania informacji na temat rozwoju dziecka.  Po szczegóły zapraszamy na stronę diagnozadzieci.pl.

Kolejne plakaty, ale także ulotki, które Rodzic będzie mógł bezpłatnie zabrać ze sobą są w przygotowaniu. Zachęcamy Rodziców do bycia z nami, dzięki temu będą mogli liczyć na bezpłatne wsparcie terapeutów.

Plakaty dydaktyczne